Nieuwe uitgifte van een vastrentende obligatie in euro bij Dexia

Enkele kenmerken

  • Emittent: Dexia Funding Netherlands NV, een 100 % filiaal van Dexia Bank NV.
  • Garant: Dexia Bank België NV, afgekort Dexia Bank NV (rating S&P: A, outlook negative / Moody’s: A3, stable outlook / Fitch: A+, stable outlook).
  • Looptijd: van 07-10-2011 tot 07-10-2016.
  • Coupons: jaarlijkse brutocoupons van respectievelijk 2,00 % het 1e jaar, 2,50 % het 2e jaar, 3,00 % het 3e jaar, 3,50 % het 4e jaar en 4,00 % het 5e jaar betaalbaar op 07-10 van elk jaar of de volgende werkdag tussen 2012 en 2016.
  • Bruto actuarieel rendement: 2,86 %.
  • Dit rendement houdt rekening met de uitgifteprijs van 100,5 % en is berekend vóór roerende voorheffing.
  • Uitgifteprijs: 100,50 %; coupures van 1 000 EUR.
  • Uitstap op eindvervaldag: geen kosten.