Nieuwe uitgifte van een 6-jarige obligatie door Vranken-Pommery

In detail

Vanaf maandag 3 juni 2013 tot en met donderdag 13 juni 2013 (16 uur) (behoudens vervroegde afsluiting) kunt u intekenen op een nieuwe bedrijfsobligatie van Vranken-Pommery Monopole S.A.

  • Munt: Euro
  • Coupures :1.000 Euro
  • Looptijd: 6 jaar
  • Uitgifteprijs: 101,875% per coupure
  • Bruto interestvoet: 4,125%
  • Bruto actuarieel rendement: 3,77%
  • Netto rendement: 2,75% (25% roerende voorheffing) 

Dit bedrijf heeft geen kredietrating, dus wees u bewust van een potentieel kredietrisico. De Emittent is de tweede speler op de champagnemarkt. De champagneportefeuille omvat enkele zeer grote merken. In een onzekere en verstoorde wereldeconomische context wil de emittent zijn schulden beveiligen door zijn financieringsbronnen te diversifiëren. De uitgifte van zo’n lening op 6 jaar maakt het ook mogelijk om de gemiddelde looptijd van haar kredieten aanzienlijk te verlengen. Het minimaal nagestreefde bedrag van de uitgifte is 75.000.000 euro.

Door de beperkte grootte van deze uitgifte zal het moeilijk zijn om tegen een correcte prijs te kunnen verkopen voor de vervaldag en moet je dus zeker zijn dat je deze obligatie kan  bijhouden tot op de eindvervaldag. 

De beleggers kunnen inschrijven op de Obligaties aan de loketten van de bankkantoren van KBC Bank NV en CBC Banque SA, telefonisch of via het online bankingsysteem van KBC Bank NV en CBC Banque SA, of via KBC Securities NV (via www.bolero.be). Vanaf dinsdag 4 juni om 9.00 uur kunt u ook intekenen via Rabobank.be.