Nieuwe uitgifte Belgische Staatsbons op 10 jaar

Een Staatsbon is een vastrentend effect met een jaarlijkse coupon voor de particuliere belegger. Het is een belegging die door de Belgische Schatkist wordt uitgegeven en kan het best vergeleken worden met een kasbon die door een financiële instelling wordt uitgegeven.

Tijdens de inschrijvingsperiode kan u contact opnemen met uw financiële instelling of surfen naar de website van de Grootboeken die uw inschrijving op naam kosteloos beheert. Ieder jaar worden de interesten op uw rekening gestort. Op de eindvervaldag worden de interesten van het laatste jaar en het kapitaal a pari (100%) op uw rekening gestort.

De Belgische Schatkist geeft vier keer per jaar Staatsbons uit: in maart, juni, september en december. De staat beslist per uitgifte op welk soort Staatsbon de particuliere belegger kan intekenen, welke coupon hij zal krijgen en wat de uitgifteprijs is. Deze keuze gebeurt in functie van de marktomstandigheden. De meest courante looptijden zijn 3 jaar, 5 jaar en 8 jaar.

Gezien het huidige klimaat van lage rentevoeten en de wens om een iets hogere rentevoet te bieden, heeft de Schatkist beslist een nieuw type Staatsbon uit te geven. Deze Staatsbon zal een iets langere looptijd hebben – 10 jaar – dan de traditionele Staatsbon van 8 jaar.

Per uitgifte kunt u tijdens een beperkte periode inschrijven op een nieuw uitgegeven Staatsbon. Buiten deze inschrijvingsperiode kunt u een Staatsbon kopen op de secundaire markt, met name op de Brusselse beurs. In dit geval ligt de aankoopprijs niet vast. De Staatsbon wordt uitsluitend in gedematerialiseerde vorm uitgegeven (niet leverbaar, dus op een effectenrekening) in coupures van 100 euro én in veelvouden van 100 euro. De intresten van een Staatsbon zijn onderworpen aan 25% roerende voorheffing en worden jaarlijks op uw opbrengstrekening gestort.

Staatsbon 10 jaar

  •     Bruto-rentevoet: 0,75%
  •     Netto-rentevoet: 0,5625%
  •     Uitgifteprijs: 100,00%
  •     Inschrijvingsperiode: van 25 november 2015 tot en met 3 december 2015
  •     Betaaldatum: 4 december 2015
  •     Isin: BE3871268954

Meer informatie vindt u op de website van het Agentschap van de Schuld.