Nieuwe uitbetalingsvoorwaarden voor groepsverzekeringen

In detail 

De Wet op de Aanvullende Pensioenen (28/04/¿03) was de vervanger voor de Wet Colla (06/04/¿95) en bracht heel wat wijzigingen met zich mee. Één van deze wijzigingen was deze omtrent het uitbetalingsmoment van groepsverzekeringen of collectieve pensioentoezeggingen. Voor werknemers jonger dan 60 jaar werd immers een verbod op afkoop ingevoerd. Dit verbod was wel, bij wijze van overgangsmaatregel, slechts van toepassing vanaf januari 2010.

Ook op fiscaal vlak heeft de bovenstaande wijziging zijn gevolgen. Uitkeringen of afkoopwaarden van collectieve pensioentoezeggingen genieten immers een gunstig belastingtarief. Naar aanleiding van bovenstaand verbod werd ook op fiscaal vlak een overgangsmaatregel ingevoerd, die de fiscale gunstmaatregelen voor de vroegere toepassingsgevallen zal waarborgen tot en met 31 december 2009. De bovenstaande maatregelen zijn er gekomen naar aanleiding van het Generatiepact, met de betrachting om werknemers aan te sporen langer te blijven werken. We onderscheiden dus volgende situaties:

Tot 31 december 2009 is de oude regeling nog van toepassing. De uitkering of afkoopmogelijkheid voor de reeds bestaande pensioentoezeggingen en groepsverzekeringen (opgestart vóór 15/11/2003) blijft voorlopig dus bestaan in de volgende gevallen:

 • Bij overlijden van de desbetreffende werknemer;
 • Naar aanleiding van pensionering (op wettelijke leeftijd of via brugpensioen);
 • Bij het normale verstrijken van het contract (dit is dus bij het bereiken van de contractuele pensioenleeftijd die vooraf werd vastgelegd door beide partijen);
 • Tijdens de 5 jaar die het normale verstrijken van het contract voorafgaan;
 • Bij uittreding uit het plan (bij uitdiensttreding van de werknemer).

In deze bovenstaande gevallen worden de kapitalen en afkoopwaarden belast aan volgende tarieven:

 • 16,5% indien ze gevormd werden door werkgeversbijdragen;
 • 10% indien ze gevormd werden met persoonlijke bijdragen.
 • In alle overige omstandigheden worden zij ofwel progressief ofwel aan 33% belast, naargelang zij respectievelijk gevormd werden door werkgeversbijdragen dan wel door werknemersbijdragen.

Vanaf 1 januari 2010 is het verbod op uitkering en afkoop wel van toepassing en is alleen in de volgende gevallen nog een uitkering mogelijk:

 • Bij overlijden van de desbetreffende werknemer;
 • Naar aanleiding van het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd;
 • Vanaf de leeftijd van 60 jaar, mits dit is voorzien in het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst. Alleen in de bovenstaande gevallen worden de kapitalen en afkoopwaarden nog belast aan volgende tarieven: – 16,5% indien ze gevormd worden door werkgeversbijdragen;
 • 10% indien ze gevormd worden met persoonlijke bijdragen.
 • In alle overige omstandigheden worden zij ofwel progressief ofwel aan 33% belast, naargelang zij respectievelijk gevormd worden door werkgeversbijdragen dan wel door werknemersbijdragen.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be