Nieuwe termijnrekening op 3 jaar en 10 maanden met vaste stijgende rente bij Kbc

KBC-Termijnrekening Step-up op 3 jaar en 10 maanden met een vaste stijgende rente

  • 1ste coupon (na 6 maanden) 1,75 %
  • 2de coupon (na 1 jaar) 2,00 %
  • 3de coupon (na 1 jaar en 6 maanden) 2,25 %
  • 4de coupon (na 2 jaar) 2,50 %
  • 5de coupon (na 2 jaar en 6 maanden) 2,75 %
  • 6de coupon (na 3 jaar) 3,00 %
  • 7de coupon (na 3 jaar en 6 maanden) 3,50 %
  • 8ste coupon (na 3 jaar en 10 maanden) 4,00 %

Coupon 1 t.e.m. 7 hebben een looptijd van 6 maanden, coupon 8 heeft een looptijd van 4 maanden.Roerende voorheffing van momenteel 15%. Het bruto actuarieel rendement van de KBC-Termijnrekening tot eindvervaldag en vóór belastingen bedraagt 2,66%.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer info

Website : www.kbc.be

Overzicht : termijnrekeningen

Depositogarantiefonds : België

©Bankshopper.be