Nieuwe telg in het Allianz Tak 21 gamma – Invest for life 3A

Enkele kenmerken

  • Gewaarborgde intrestvoet : 2,5%
  • Premietaks van 1,1% ten laste van de maatschappij tot en met 30 april 2010
  • Minimum inlegkapitaal : 6200 euro
  • Instapkosten : Afhankelijk van het bedrag van de storting met een maximum van 4%

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer info

Website : www.allianz.be

Overzicht : spaarverzekeringen (Tak 21)

┬ęBankshopper.be