Nieuwe tarieven voor woonkrediet Axa

In detail

Axa Bank home safe home vaste rente

  • Rentevoet 10 jaar vast gaat van 4,74% naar 4,71%
  • Rentevoet 15 jaar vast gaat van 5,10% naar 5,05%
  • Rentevoet 20 jaar vast gaat van 5,26% naar 5,20%
  • Rentevoet 25 jaar vast gaat van 5,36% naar 5,31%
  • Rentevoet 30 jaar vast gaat van 5,40% naar 5,35%

Axa Bank home safe home variabele rente

  • Rentevoet met jaarlijkse aanpassing 1/1/1 gaat van 3,57% naar 3,61% (variatie 2,50%)
  • Rentevoet met jaarlijkse aanpassing 1/1/1 gaat van 3,47% naar 3,46% (variatie 3,00%)

Meer info

De website van Axa Bank

Overzicht: Hypothecaire lening

Bron

Website Axa Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be