Nieuwe tarieven voor termijnrekening Obk Bank

In detail

Termijnrekeningen Obk Bank

  • Termijnrekening op 6 maand gaat van 1,15% naar 1,20%
  • Termijnrekening op 1 jaar gaat van 1,95% naar 2,05%
  • Termijnrekening op 2 jaar gaat van 2,10% naar 2,30%
  • Termijnrekening op 3 jaar gaat van 2.45% naar 2.65%
  • Termijnrekening op 4 jaar gaat van 2.75% naar 2.95%
  • Termijnrekening op 5 jaar gaat van 3.00% naar 3.15%

Steeds roerende voorheffing van 15%

Meer info

De website van Obk Bank

Overzicht van de rentestanden van termijnrekeningen

Obk Bank valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Website Obk Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be