Nieuwe tarieven op spaarproducten van Belfius

Gezien de aanhoudend lage stand van de korte rente, in combinatie met een nog aarzelende opvering van de rentevoeten op langere termijn, gaat Belfius Bank de voorwaarden op sommige van zijn spaarrekeningen, kasbons, volksleningen en termijnrekeningen aanpassen.

Zo zal de getrouwheidspremie op de Getrouwheidsspaarrekeningen en de Belfius Internet Getrouwheidsspaarrekeningen vanaf 3 augustus 2015 nog 0,35 % bedragen, tegen respectievelijk 0,45 % en 0,65 % voordien. Met een globale rentevoet van 0,40 % bieden deze twee Getrouwheidsrekeningen nog altijd een hogere vergoeding dan een “klassieke” spaarrekening.

Om het regelmatige sparen te steunen en te belonen, verhoogt Belfius anderzijds de getrouwheidspremie op de Belfius Spaarrekening+ van 1,15 % naar 1,40 %. Deze rekening mikt specifiek op spaarders die stapsgewijs een financiële reserve en/of een appeltje voor de dorst willen opbouwen dankzij maandelijkse stortingen via een bestendige opdracht. Ze biedt voortaan een globaal rendement van 1,50 %, tegen 1,25 % voordien.

De voorwaarden van de verschillende spaarrekeningen van Belfius vanaf 3 augustus 2015 zien er als volgt uit:

 Bron: Belfius

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Om de evolutie van de rentevoeten op langere termijn tijdens de jongste weken te weerspiegelen, verhoogt Belfius ook de rentevoeten op zijn kasbons, termijnrekeningen en volksleningen op 4 jaar of meer.

 Bron: Belfius

Op de intrest van uw termijnrekening en/of kasbon betaalt u 25% roerende voorheffing. Als u particulier bent, is deze voorheffing bevrijdend. De inkomsten moeten dus niet meer hernomen worden in de aangifte van de personenbelasting.