Nieuwe Staatsbons flirten met nulrente

De coupons van de Staatsbons die op 4 maart 2015 eerstkomende zullen worden uitgegeven, zijn vastgesteld als volgt:

  • Staatsbon op 8 jaar (BE3871264912) : 0.30 %
  • Staatsbon op 10 jaar (BE3871265927) : 0.60 %

Voor elke Staatsbon is de uitgifteprijs vastgesteld tegen 100,00 % van de nominale waarde. De inschrijvingsperiode loopt van 23 februari 2015 tot en met 3 maart 2015, met betaling op woensdag 4 maart 2015.

De Staatsbon wordt uitsluitend in gedematerialiseerde vorm uitgegeven (niet leverbaar, dus op een effectenrekening) in coupures van 100 euro én in veelvouden van 100 euro. De intresten van een Staatsbon zijn onderworpen aan 25% roerende voorheffing en worden jaarlijks op uw opbrengstrekening gestort.