Nieuwe site hypothecaire kredieten op www.ing.be

HET ING GROEN HYPOTHECAIR KREDIET

Het Groen Hypothecair Krediet is een hypothecair krediet dat uitsluitend dient voor het financieren van specifieke energiebesparende werken. Onder bepaalde voorwaarden geeft dit krediet recht op een intrestbonificatie van 1,5 % vanwege de overheid en een belastingvermindering van 40 % op de werkelijk betaalde intresten.

Praktische details:

  • Geleend bedrag: tussen 10.000 euro en 15.000 euro per kredietnemer, per woning en per kalenderjaar;
  • Looptijd: minimum 10 jaar en maximum 20 jaar;
  • Vaste rentevoet ;
  • Terugbetaling: vaste maandelijkse betalingen.

HET ING ECOKREDIET IMMO

Het ING Ecokrediet Immo³ biedt eveneens een dubbel belastingvoordeel: de intresten zijn fiscaal aftrekbaar en u geniet bovendien een belastingvermindering van 40% op de gefactureerde bedragen (inclusief btw), met een maximum van 2.770 euro voor inkomstenjaar 2010. U krijgt van de staat ook een intrestbonificatie van 1,5%. Geleend bedrag: tussen 2.000 en 15.000 euro per kredietnemer en per woning.

Klanten en niet-klanten kunnen op de site via diverse simulaties de premie van de schuldsaldoverzekering berekenen alsook het belastingvoordeel van een hypothecair krediet. Het eerste jaar wordt een korting toegestaan van 25 euro op de premie van de schuldsaldoverzekering op voorwaarde dat de verzekeringnemer minstens 100% van het geleende kapitaal dekt en het voorstel tussen 22 februari en 30 juni 2010 ondertekend wordt.

Op de site www.ing.be van ING België kan een kortingcheque worden gedownload van 100 euro op de dossierkosten.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.