Nieuwe rentevoorwaarden Centea VIP-spaarrekening

In detail

Omwille van gewijzigde marktomstandigheden wordt de getrouwheidspremie op de Centea VIP Spaarrekening verlaagd met 0,10%. Vanaf morgen, 1/12/2009 gelden de volgende voorwaarden:

  •  Basisrente: 1,80%
  •  Getrouwheidspremie: 0,40%

Meer info 

De website van Centea

Overzicht van de rentestanden van de spaarrekeningen

Centea vallt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Persbericht Centea

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be