Nieuwe renteverlagingen AXA treffen de pensioenspaarders

De rentedalingen blijven elkaar opvolgen. Ook de pensioenspaarders zien hun appeltje voor de dorst stevig krimpen. Onder meer AXA ziet zich genoodzaakt de gegarandeerde rendementen van haar pensioenspaarplannen naar beneden bij te stellen.

De nieuwe tarieven zijn van toepassing op stortingen vanaf 1 november. Voor bedragen die u voor die datum stort verandert er niets.

Rendement ‘secure’ voor de bijl

De volgende renteverlagingen gelden voor het secure-luik van de pensioenspaarplannen. Het luik secure is het gedeelte dat bestaat uit tak21-spaarverzekeringen.  De renteverlagingen zijn niet van toepassing op het tak23-gedeelte (invest)  van de onderstaande spaarformules.

De aangekondigde renteverlagingen treffen voornamelijk de pensioenspaarders in hun portefeuille. Zij die vanaf 1 november een pension plan fisc – een pensioenspaarplan met een fiscaal voordeel-  onderschrijven, krijgen nog een gegarandeerd rendement van  0,75 procent. Tot het einde van deze maand is dat nog 1,50 procent.

Ook wie aan pensioensparen zonder een fiscaal voordeel doet, het zogeheten pension plan free, ziet de spaaropbrengsten stevig slinken. Zo daalt het gegarandeerde rendement van 1 naar 0,50 procent.

Wie vanaf 1 november kiest voor het pension plan focus moet eveneens met minder tevreden zijn. Verzekerden tot 40 jaar zien het gegarandeerde rendement van het securegedeelte dalen van 1,65 naar 0,85 procent. Verzekeringnemers tussen 40 en 50 jaar krijgen vanaf 1 november nog 0,95 procent. Momenteel belooft AXA nog een gegarandeerd rendement van 1,70 procent. Ook de verzekerden die ouder zijn dan 50 jaar ontsnappen niet aan de rentedalingen. Voor hen daalt het gegarandeerde rendement van 1,90 naar 1,15 procent.

Het gegarandeerde rendement van een tak21-verzekering kan aangevuld worden met een eventuele winstdeelname als de verzekeraar mooie resultaten kan neerleggen. Op onze site kunt u nagaan hoe groot dat extraatje was in 2015.

Sparen voor de kinderen

Ook de (groot)ouders die willen sparen voor hun nageslacht moeten het met minder rendement doen. Het gegarandeerde rendement van de opti-plan junior (tak21-spaarverzekering) daalt van 1 naar 0,50 procent.

Tot slot dalen ook de gegarandeerde rendementen van de opti-contracten die niet meer beschikbaar zijn voor nieuwe klanten. Net zoals bij de opti-plan junior daalt het gegarandeerde rendement van 1 naar 0,50 procent.