Nieuwe regels voor uw spaarboekje

In detail

In juli 2012 werd tussen de ministers van Economie en Financiën, de FSMA en Febelfin een principeakkoord bereikt dat nog meer transparantie inzake de spaaraanbiedingen moet bewerkstelligen. De wijzigingen behelzen onder meer:

  • De bijsturing van bepaalde elementen inzake de werking en berekening van de getrouwheidspremie en de basisrente (bijvoorbeeld trimestriële bijschrijving van verworven getrouwheidspremie).
  • Een beperking van het aantal aangeboden spaardepositoformules per bank.
  • De invoering van een intrestsimulator toegankelijk op de website van de FSMA.
  • De terbeschikkingstelling, door iedere bank, van een intrestcalculator voor de klanten.
  • De aanbieding van een gestandaardiseerde productfiche wanneer een spaarder een spaarrekening opent.
  • Meer gedetailleerde regels die de banken moeten naleven wanneer ze reclame voor hun spaardeposito-aanbiedingen maken, enz.

Aan de concrete invulling van de elementen van het principeakkoord wordt momenteel intensief gewerkt door de FSMA, in samenwerking met de sector. Niet alle onderdelen zullen op hetzelfde moment in werking treden, gezien de noodzakelijke voorbereidingswerkzaamheden en omdat soms overgangsregelingen moeten worden gehanteerd. Er wordt voorzien in een toepassingskalender die over 2013 en 2014 zal worden gespreid.