Nieuwe regels voor de roerende voorheffing op uw spaarboekje

Op 19 december 2014 werd de programmawet ter uitvoering van de meest dringende begrotingsmaatregelen van de regering Michel-I goedgekeurd.

In overeenstemming met het principe van een ‘indexsprong’ wordt de fiscale vrijstelling op interesten van inkomstenjaar 2013 ook op inkomstenjaar 2014 toegepast.

In de praktijk betekent dit dat de interesten in 2014 op één of meer spaarrekeningen belastbaar worden vanaf 1.880 EUR per belastingplichtige, in plaats van 1.900 EUR. Aan de overige regels en principes wordt niet  geraakt. Wel moet een onderscheid gemaakt worden tussen een aantal gevolgen van deze nieuwe regel.

Intereststortingen op het einde van het 1ste, 2de en 3de kwartaal 2014 en rekeningen die worden afgesloten voor de bekendmaking van de programmawet in het Belgisch Staatsblad:

Er zal geen correctie met terugwerkende kracht noch een aanpassing  worden gedaan voor spaarders die uitkomen boven het bedrag van 1.880 EUR. Rekening houdend met de principes betreffende de roerende voorheffing is de situatie definitief. Ze kan enkel door de belastingplichtige worden gecorrigeerd via zijn aangifte in de personenbelasting.

Intereststortingen 4de kwartaal 2014 en rekeningen die worden afgesloten vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad:

Voor de schuldenaars van de roerende voorheffing, wordt verzocht de voorheffing toe te passen op basis van het ‘nieuwe’ plafond van 1.880 EUR, in het verlengde van de bijwerking op het gebied van de personenbelasting, indien het bedrag van de toegekende interesten (inclusief de vroeger al toegekende interest) gelijk is aan of hoger dan dat bedrag.

Voorbeeld: In de eerste drie kwartalen van 2014 kreeg de spaarder in totaal 1.890 EUR aan interesten op een spaarrekening. Hij krijgt daarbij nog 250 EUR in het vierde kwartaal. Er wordt roerende voorheffing toegepast op 250 EUR. Er is geen correctie van het verleden (eerste drie kwartalen) via de roerende voorheffing, maar de spaarder moet 10 EUR in zijn aangifte in de personenbelasting vermelden.