Nieuwe premiezoeker online

In detail 

“Dat was nodig”, zegt Vlaams minister van Wonen en Energie Freya Van den Bossche, “de voorbije jaren hebben diverse overheden, maar ook de netbeheerders zoals Infrax en Eandis, bijna 2000 premies en andere steunmaatregelen in het leven geroepen. Allemaal waardevolle initiatieven, maar deze moeten vlot hun weg vinden naar de mensen voor wie ze bedoeld zijn. Daarom lanceren we vandaag een nieuwe premiezoeker waarmee je als bouwer, verbouwer, huurder of koper makkelijker en sneller heldere en relevante informatie op maat van je individuele behoefte kan opzoeken. Voor veel premies is het zelfs mogelijk om onmiddellijk een aanvraag in te dienen.”

De nieuwe premiezoeker biedt niet alleen een pak meer mogelijkheden voor particulieren, ook bedrijven uit de bouwsector en lokale besturen kunnen ermee aan de slag. “Het is een prima instrument voor bedrijven en lokale besturen om een betere service aan te bieden aan hun klanten en burgers. De nieuwe premiezoeker is een stevige stap vooruit naar een meer klantvriendelijke overheid,” besluit minister Van den Bossche.

De meest in het oog springende eigenschappen van de nieuwe premiezoeker : Je kan de premiezoeker lijsten van beschikbare premies naar jezelf laten e-mailen zodat je rustig de voorwaarden kan nalezen, het aanvraagformulier kan invullen of je aannemer kan laten weten welke attesten hij moet bezorgen.

De premiezoeker kan op basis van een beperkt aantal gegevens zelf nagaan welke premies relevant voor je zijn, zo hoef je zelf geen premiereglementen na te lezen. Een stapel reglementen van meer dan een meter hoog wordt verwerkt tot beknopte en heldere informatie.

Van de meeste steunmaatregelen van de Vlaamse overheid en van andere besturen die daarom vroegen, zijn de aanvraagformulieren rechtstreeks gekoppeld aan de premiezoeker. Deze aanvraagformulieren worden minstens gedeeltelijk automatisch ingevuld door de premiezoeker. Op enkele minuten tijd kan je in drie eenvoudige stappen een aanvraag indienen.

Aannemers en andere bedrijven kunnen een lijst van de steunmaatregelen waarop hun klanten aanspraak maken, toevoegen aan hun offerte. Zij kunnen daarbij meteen ook vermelden dat zij de vereiste attesten voor het kunnen indienen van een aanvraag kunnen meesturen met de factuur. Lokale besturen kunnen de voor hen relevante databases rechtstreeks vanuit premiezoeker downloaden en op hun eigen website hergebruiken. Dat bespaart enorm veel werk in het up to date houden van overzichten van steunmaatregelen.

De 1940 beschikbare premies en belastingvoordelen vormen een zeer brede waaier : van de bekende premies voor energiebesparende maatregelen voor condensatieketels, dubbel glas, dakisolatie en zonneboilers, over renovatiepremies, premies voor de aanpassing van een woning aan oudere bewoners, tot premies voor de aanleg van een groendak, fluisterhakselaars, het behoud van zwaluwnesten en herbruikbare luiers.

? www.premiezoeker.be

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be