Nieuwe obligatie van Omega Pharma

In detail

Omega Pharma NV, een verdeler van verzorgings- en gezondheidsproducten die de consument ‘over-the-counter’ (zonder doktersvoorschrift) kan verkrijgen, geeft twee tranches nieuwe obligaties in euro uit, op 5 jaar en op 7 jaar. Hieronder zetten we de voornaamste voorwaarden voor u op een rij.

Obligatie op 5 jaar

 • Het betreft een publiek aanbod van obligaties in België en in het Groothertogdom Luxemburg.
 • Een bruto interestvoet van 4,5%, betaalbaar op 23 mei van elk jaar
 • Een looptijd van 5 jaar.
 • De terugbetaling gebeurt aan 100,00% van de nominale waarde, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent.
 • De uitgifteprijs is vastgesteld op 101,875%.
 • Het bruto actuarieel rendement bedraagt 4,078%.

Obligatie op 7 jaar

 • Het betreft een publiek aanbod van obligaties in België en in het Groothertogdom Luxemburg
 • Een bruto interestvoet van 5%, betaalbaar op 23 mei van elk jaar
 • Een looptijd van 7 jaar.
 • De terugbetaling gebeurt aan 100,00% van de nominale waarde, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent. 
 • De uitgifteprijs is vastgesteld op 101,875%.
 • Het bruto actuarieel rendement bedraagt 4,680%.

De inkomsten, voortvloeiend uit de Obligaties, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 21% op het brutobedrag (in bepaalde omstandigheden vermeerderd met een bijkomende heffing van 4%). De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger. Sommige beleggers, zoals binnenlandse vennootschappen en spaarders-niet-inwoners, komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling.