Nieuwe obligatie in Turkse lira bij Belfius

Deze obligatie is een schuldinstrument uitgegeven door Belfius Financing Company SA en gewaarborgd door Belfius Bank NV. Door in te tekenen leent u geld aan de emittent die zich verbindt tot de jaarlijkse uitkering van een coupon en tot de terugbetaling van het belegde kapitaal in Turkse lira (voor aftrek van de kosten) op de eindvervaldag. Bij faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant loopt u evenwel het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren en het belegde bedrag niet terug te krijgen op de eindvervaldag. De uitgifte gebeurt in Turkse lira (TRY), wat een wisselrisico inhoudt wanneer de bedragen in TRY omgezet worden naar EUR. 

 • Type : Vastrentende obligatie in vreemde munt
 • Emittent : Belfius Financing Company SA
 • Garant : Belfius Bank NV
 • Munt : Turkse Lira (TRY)
 • Looptijd : 3 Jaar
 • Isin-code : BE6272691898
 • Rentevoet (vast) : 8,25% bruto in TRY
 • Actuarieel brutorendement : 8,06% in TRY
 • Actuarieel rendement na roerende voorheffing : 5,99% in TRY
 • Coupures : 5 000 TRY
 • Uitgifteprijs : 100,50%
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in TRY
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : t.e.m. 28-11-2014

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn onderworpen aan de roerende voorhef­fing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.