Nieuwe niet-achtergestelde note van KBC IFIMA

Enkele kenmerken

Tot en met vrijdag 20 april 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) kunt u intekenen op een niet-achtergestelde note van KBC IFIMA N.V met een vaste interestvoet.

  • Looptijd: 2 jaar
  • Uitgifteprijs: 100,50%
  • Coupon vaste interestvoet: 3,00% bruto
  • Bruto actuarieel rendement: 2.74% bruto
  • Coupure: 1000 euro

In het geval de Emittent en de Garant in gebreke blijven, loopt de belegger het risico niets of een lager bedrag terug te krijgen. Tarieven op jaarbasis en vóór afhouding van roerende voorheffing (momenteel 21%).