Nieuwe KBC IFIMA obligatie op 5 jaar met variabele coupon

Enkele kenmerken

  • Het betreft een niet-achtergestelde obligatie van KBC IFIMA NV met een defensief profiel. Elk jaar ontvangt u een coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente. 
  • looptijd: 5 jaar
  • uitgifteprijs: 101,25%
  • terugbetaling op einddatum: 100% 
  • coupon afhankelijk van de 5 Y EUR CMS
  • Rente : min. 3,25%* en max. 6,25%* 
  • coupure: 1000 EUR 
  • emissieperiode: 01-03-2011 t.e.m. 29-03-2011
  • tarieven op jaarbasis en vóór afhouding van roerende voorheffing (momenteel 15 %)

CMS-rente?

U kan de stand van de CMS-rente onder meer via het internet volgen op www.dexia.be, waar u op weekly klikt. CMS staat voor Constant Maturity Swap. De CMS (Constant Maturity SWAP) 5 jaar is de jaarlijkse swap-interestvoet voor transacties in euro met een vaste looptijd van 5 jaar, uitgedrukt als een percentage.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 500 en 2500 euro

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 5000 en 25000 euro

De vergelijkingstabel voor kosten voor een overdracht van effecten (obligaties, aandelen, fondsen)

Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be