Nieuwe Kbc Ifima obligatie in Australische dollar

Voornaamste kenmerken

  • looptijd: 3 jaar en 7 maanden
  • uitgifteprijs: 101%
  • terugbetaling op einddatum: 100%
  • jaarlijkse coupon: 6,40% *
  • coupure: 2000 AUD
  • emissieperiode: 30-06-2010 t.e.m. 14-07-2010 

Als de inkomsten, voortvloeiend uit de obligatie, in België geïnd worden, dan is er een roerende voorheffing verschuldigd van 15%. De Obligaties zijn uitgeven in een vreemde munt, in AUD, en zijn dus blootgesteld aan de evolutie van de AUD wisselkoers. Op de vervaldag moet een, investeerder die belegt vanuit een EUR-basis, rekening houden met het wisselkoersrisico, Het is mogelijk dat het bedrag ontvangen op Eindvervaldag, na omzetting van AUD naar EUR, hoger of lager is dan het initieel geïnvesteerde bedrag in EUR. Ook in geval van verkoop van de Obligatie voor Eindvervaldag moet de in EUR gebaseerde investeerder rekening houden met het wisselkoersrisico.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© Bankshopper.be