Nieuwe KBC IFIMA note in Noorse Kronen op 5 jaar met vaste interestvoet

Voornaamste voorwaarden

Het betreft een publiek aanbod van notes uitgedrukt in Noorse Kronen (NOK), met coupures van NOK 10.000, en met een looptijd van 5 jaar. De uitgifteprijs is vastgesteld op 101,875% per coupure, namelijk NOK 10.187,5 per coupure. Jaarlijks heeft u per coupure recht op een coupon met een bruto interestvoet van 5,00% per jaar, namelijk NOK 500 per coupure. Op de eindvervaldag heeft u recht op de terugbetaling van 100% van het belegde bedrag (vóór distributievergoeding), namelijk NOK 10.000 per coupure. Mochten de emittent en de garant in gebreke blijven, loopt de belegger het risico een lager bedrag of zelfs niets terug te krijgen. Deze notes zijn uitgedrukt in NOK. Hierdoor lopen de beleggers een wisselkoersrisico zowel wat betreft het belegde bedrag als wat betreft de bedragen die als interest zullen worden uitgekeerd gedurende de levensduur van de notes.