Nieuwe I-Plus Welcome spaaractie bij Axa Bank

In detail

Gedurende zes maanden vanaf een eerste, nieuwe storting van minimaal 15.000 euro geniet u een basisrentevoet van 2% op jaarbasis. Dit aanbod is geldig op de I-plus welcome spaarrekening die u tussen 1 november 2011 en 31 december 2011 opent en waarop de eerste, nieuwe storting van 15.000 euro tijdens dezelfde periode bij AXA Bank toekomt, behoudens vervroegde afsluiting. Om het rendement op de I-plus welcome spaarrekening te genieten, is steeds een minimumsaldo van 15.000 euro vereist. Het maximaal toegelaten saldo bedraagt 500.000 euro. U geniet naast deze basisrentevoet ook een getrouwheidspremie van 0,50% op jaarbasis voor elke storting die u tijdens de periode van zes maanden volgend op eerste storting doet en die u twaalf maanden onafgebroken op uw I-Plus welcome spaarrekening laat renderen. Na afloop van de periode van zes maanden volgend op de eerste storting geniet u onmiddellijk de op dat ogenblik geldende basisrentevoeten van de I-plus spaarrekening. De lopende getrouwheidspremies blijven wettelijk gegarandeerd tot het einde van de periode van twaalf maanden. AXA Bank behoudt zich het recht voor om de contractueel gewaarborgde basisrentevoet te wijzigen en pro rata toe te passen om te blijven voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake gereglementeerde spaardeposito's.