Nieuwe gestructureerde obligatie in Euro bij BNP Paribas Fortis

Voornaamste kenmerken

De BNP PARIBAS FORTIS FUNDING 3% CALLABLE NOTE 2021 is een schuldinstrument, uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door BNP Paribas Fortis NV. Door erop in te schrijven, leent u geld aan de emittent die zich op de eindvervaldag of bij vervroegde terugbetaling verbindt tot de terugbetaling. Bij faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant, loopt u evenwel het risico om de bedragen waarop u recht hebt, niet terug te krijgen en het belegde kapitaal te verliezen op de eindvervaldag. 

 • Type : Gestructureerde obligatie in Euro
 • Emmitent : BNP Paribas Fortis Funding
 • Garant : BNP Paribas Fortis NV.
 • Munt : Euro
 • Looptijd : Maximaal 8 jaar – vervroegde terugbetaling mogelijk na ten vroegste 5 jaar
 • Isin-code : XS0891010695 – Serie 805
 • Rentevoet :  Jaarlijkse vooraf gekende brutocoupons van 3,00%
 • Actuarieel brutorendement : Tussen 2,78% en 2,86% (afhankelijk van de effectieve terugbetalingsdatum)
 • Coupures : 1000 Euro
 • Uitgifteprijs : 101%
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100%
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 15-02-2013 t.e.m. 18-03-2013

Volgens de nieuwe fiscale wetgeving, van kracht sinds 1 januari 2013, zijn inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde finnanciële tussenpersoon, onderworpen aan de roerende voorheffing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de Personenbelasting. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke wijzigingen nadien.

Wenst u op de hoogte te blijven van de meest rencente uitgiften van obligaties, notes, Staatsbons? Consulteer dan regelmatig dit overzicht.