Nieuwe Flexiterm actie bij OBK-bank

In detail

OBK Bank biedt de spaarformule FlexiTerm aan die 2,75 % bruto op jaarbasis garandeert en dit voor 4 jaar vanaf een inlage van 2.500 euro voor bedragen die nog nooit eerder bij OBK-bank werden geplaatst. Wanneer u uw FlexiTermrekening opent, dient er een bronrekening (een zichtrekening of een beleggersrekening) bij OBK-Bank aangeduid te worden, waarop de fondsen en interesten worden gestort. Op de eindvervaldag worden uw spaargeld en interesten op deze bronrekening gestort. U beslist dan zelf hoe u uw geld verder wilt laten renderen.

Praktische info

 • Intekenperiode: De actie is enkel geldig van 15/11/2010 tot en met 31/12/2010. De actie kan vroegtijdig worden stopgezet of verlengd indien de marktomstandigheden dit eisen of toestaan.
 • Munt: Euro
 • Minimuminlage: 2.500 euro
 • Enkel voor natuurlijke personen
 • Looptijd: 4 jaar
 • Rentevoet : 2,75%
 • Rente: De rente wordt jaarlijks uitbetaald op de beleggersrekening of zichtrekening.
 • Belastingen: Op de rente van de termijnrekening is roerende voorheffing verschuldigd (tenzij u niet-verblijfhouder bent).
 • Kosten: Er worden geen kosten aangerekend voor de opening, het beheer of de afsluiting van de termijnrekening.
 • Deze actie is enkel van toepassing op geldsommen die nog nooit eerder bij OBK geplaatst werden. Het gestorte bedrag mag niet afkomstig zijn van een bestaande OBK rekening op naam van dezelfde titularis, de echtgeno(o)t(e) of de partner van de titularis, of van zijn kinderen. Deze actie is niet geldig voor klanten die al deelgenomen hebben aan een vroegere promotionele campagne en intussen hun tegoed terug afgehaald hebben. Bedragen die vóór 1.11.2010 reeds op rekening bij OBK Bank geplaatst waren, zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
 • Het product is voorbehouden aan personen met minimaal een defensief profiel.

Meer informatie over deze nieuwe Flexiterm actie kan u vinden op de website van OBK-bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor termijnrekeningen met een duurtijd van minder dan 1 jaar

De vergelijkingstabel voor termijnrekeningen met een duurtijd tussen 1 en 5 jaar

De vergelijkingstabel voor termijnrekeningen met een duurtijd tussen 6 en 10 jaar

De vergelijkingstabel voor step up termijnrekeningen

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be