Nieuwe bij Vdk : Société Générale Acceptance Callable Spread Note

Enkele kenmerken 

  • De eerste 3 jaar een jaarlijkse coupon van 5% bruto
  • De volgende 5 jaar een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van het verschil tussen de lange- en kortetermijnrente (coupon van min. 0%, max. 7% bruto
  • Vervroegde terugbetaling door de uitgever mogelijk na drie jaar en elk jaar nadien
  • Recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde op de eindvervaldag. Risico op niet recuperatie van inleg in geval van faillissement/niet-betaling in hoofde van de uitgever (Société Générale Acceptance) en garant (Société Générale)
  • Instapkosten: 2%
  • Minimumrendement op 8 jaar (5% gedurende 3 jaar en 0% gedurende de volgende 5 jaar): 1,68% bruto, rekening houdend met de instapkosten van 2%
  • Maximumrendement op 8 jaar (5% gedurende 3 jaar en 7% gedurende de volgende 5 jaar): 5,82% bruto, rekening houdend met de instapkosten van 2%
  • Rendement bij vervroegde terugbetaling na 3 jaar (5% gedurende 3 jaar en daarna vervroegde terugbetaling aan 100% van de nominale waarde: 4,27% bruto, rekening houdend met de instapkosten van 2%

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 500 en 2500 euro

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 5000 en 25000 euro

De vergelijkingstabel voor kosten voor een overdracht van effecten (obligaties, aandelen, fondsen)

Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be