Nieuwe beurstaks voor Franse aandelen

In detail

De nieuwe beurstaks is van toepassing bij de aankoop van Franse aandelen die uitgegeven zijn door een instelling of bedrijf naar Frans recht met hoofdkantoor in Frankrijk en uitgegeven zijn door een instelling of bedrijf waarvan op 1 januari van het lopende fiscaal jaar de marktkapitalisatie meer dan 1 miljard euro bedraagt. Deze belasting werd vastgelegd op 0.20% en is dus enkel van toepassing op aankooptransacties.