Nieuwe bankentaks einde van hoge spaarrente bij prijsbrekers

In detail

Volgens een artikel dat vandaag verscheen op de website van het weekblad Knack creëert de overheid een nieuwe taks op de kredietinstellingen, die bovenop de reeds bestaande taksen komt. Meest opvallend is de nieuwe jaarlijkse taks op de kredietinstellingen. Het tarief van deze belasting wordt vastgesteld op 5 basispunten (0,05 procent), te heffen op het geld dat op de spaarboekjes staat en geniet van de vrijstelling van roerende voorheffing. Daardoor moet deze heffing niet alleen betaald worden door Belgische banken maar ook door de bijkantoren van buitenlandse instellingen (zoals Rabobank, Nibc, Deutsche Bank en Fortuneo). De nieuwe taks wordt bovendien gekoppeld aan de mate waarin een bank kredieten verleent aan de reële economie. Voor wie alleen maar deposito’s ophaalt en weinig leningen toekent, kan de taks oplopen tot 12 basispunten. Een instelling die in hoge mate spaargeld omzet in kredieten, ziet de taks verminderen tot 3 basispunten. Op die manier wil de overheid financiële instellingen penaliseren die hun rol van kredietverstrekker niet of onvoldoende vervullen. Deze maatregel zal dus ongetwijfeld een invloed hebben op de rente van de huidige prijsbrekers op de spaarmarkt. In veel geval zijn dit bijkantoren van buitenlandse instellingen (zoals Rabobank, Nibc, Deutsche Bank en Fortuneo).