Nieuw type beleggingsverzekering van Belfius moet economie steunen

In detail

De Belgen zijn spaarkampioenen. Na de Luxemburgers hebben ze de hoogste spaarquote van Europa (16 %). Als gevolg van de crisis is de risicoafkeer van de Belgen ook tot uiting gekomen in het alsmaar groeiende volume aan deposito’s op de spaarboekjes. Momenteel bedragen die zelfs al 230 miljard euro, tegen “slechts” 150 miljard in 2008.

Het probleem is echter dat dit spaargeld niet evenwichtig is verdeeld, noch tussen korte termijn en lange termijn, noch wat de keuze van de spaarproducten betreft.

In België zijn de spaarcenten van de gezinnen voor 22 % ondergebracht bij verzekeringsmaatschappijen, maar in onze buurlanden ligt dat percentage veel hoger: 35 % in Frankrijk en zelfs 52 % in Groot- Brittannië en 58 % in Nederland.

De huidige structuur van de fiscale stimuli en de evolutie van de reglementering versterken die natuurlijke trend nog, doordat de voorkeur wordt gegeven aan liquide en risicoloos sparen.

Met een overheidsschuld die flirt met de grens van 100 % van het bbp, en een verhouding actieve bevolking/gepensioneerden die tegen 2050 zal evolueren naar 2,2 werkenden voor één gepensioneerde – wat gepaard gaat met 23 miljard euro aan meerkosten per jaar – moet er absoluut dringend werk gemaakt worden van de heroriëntering van het spaargeld naar de lange termijn. Tenminste, als we de volgende generatie nog een toekomst willen bieden.

Het belang van een evenwichtiger spaargedrag van de Belgen ligt in de noodzaak om de economie efficiënter te gaan financieren. Het spaargeld heroriënteren naar de verzekeringssector, de natuurlijke garant voor de lange termijn, zou de Belgische economie 13 miljard euro extra aan investeringen op lange termijn kunnen opleveren, dat is het equivalent van 3,5 % van het bbp.

Op basis van die vaststelling heeft Belfius Insurance in samenwerking met consultancybureau Roland Berger Strategy Consultants een think tank opgericht, met onafhankelijke experts die de verzekeringssector moeten helpen maatschappelijk verantwoorde oplossingen te vinden om het spaargeld van de Belgen beter te mobiliseren naar de reële economie en een bijdrage te leveren in het vergrijzingsdebat.

Belfius Insurance van zijn kant verbindt zich ertoe concreet vorm te geven aan de voorstellen van die think tank, door vernieuwende oplossingen te bedenken die concrete antwoorden moeten aanreiken voor die dubbele uitdaging: zorgen voor een zekere oude dag van de huidige generatie en tegelijkertijd ook de toekomst van de volgende generatie veiligstellen via de financiering van de reële economie. De lancering van tak 44 is een eerste stap in die richting.