Nieuw tijdelijk aanbod op de spaarplus spaarrekening van Axa bank

In detail

Vanaf een eerste nieuwe storting die u tussen 16 april 2012 en 31 mei 2012 op een tijdens deze actieperiode nieuw geopende spaarplus rekening verricht, en die u gedurende 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de rekening laat staan, geniet u een getrouwheidspremie van 1,50% op jaarbasis. Deze premie is eveneens van toepassing voor elk bedrag dat u tijdens de actieperiode bovenop het initiële bedrag stort, en dat gedurende 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijft staan. Uw stortingen genieten eveneens een basisrentevoet van 1,00% die gedurende 12 maanden na de eerste storting gegarandeerd is. AXA Bank behoudt zich het recht voor om de contractueel gewaarborgde rentevoeten te wijzigen om te blijven voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake gereglementeerde spaardeposito’s. Een vervroegde afsluiting van de actieperiode is steeds mogelijk. Het maximaal toegelaten saldo bedraagt 500.000 euro.