Nieuw: Obligatielening 4% bruto op 6 jaar uitgegeven door Aquafin NV

In detail

Aquafin geeft voor de eerste keer een obligatielening uit op zes jaar, voor een maximumbedrag van 150 miljoen euro. De aanbieding geldt in België en zal een jaarlijks brutorendement hebben van 3,690 %.De netto opbrengst van de obligatie-uitgifte wordt in eerste instantie gebruikt voor de gedeeltelijke herfinanciering van de bestaande schulden van Aquafin en voor algemene vennootschapsdoeleinden. Daaronder valt de financiering van de werken in uitvoering voor de uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur voor stedelijk afvalwater in Vlaanderen.

Andere belangrijke kenmerken:

  • Uitgifteprijs: 101,639%.
  • Brutorendement op de uitgifteprijs: 3,69%.
  • Uiterste datum van inschrijving: 25/09/2009.

    Een vervroegde afsluiting is mogelijk.
  • Uitgifte- en betaaldatum: 29/09/2009.
  • Terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde op 29/09/2015.
  • ISIN-code: BE0002170364.

De obligaties worden uitgegeven in coupures van 1000 euro. De inschrijving loopt van 27 augustus 2009 tot en met 25 september 2009, tenzij de inschrijving vervroegd wordt afgesloten.

Meer info

De website van Aquafin

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be