Nieuw: Kbc termijnrekening op 3 jaar en 10 maanden met een vaste stijgende rente

Enkele kenmerken

 • Uitgifteperiode : Vanaf 30 augustus 2010. De uitgifte kan op elk moment worden afgesloten.
 • Munt : EUR
 • Inlage Minimum :  1.000,- EUR; veelvouden van 0,01 EUR
 • Begindatum / betaaldatum :  De begindatum wordt bepaald op het moment van de intekening. De begindatum is de valutadatum waarop het geïnvesteerde kapitaal wordt gedebiteerd van de cliëntrekening bij KBC-bank. Het geïnvesteerde kapitaal dient ten laatste met valutadatum gelijk aan begindatum op deze rekening beschikbaar te zijn.
 • Looptijd :  3 jaar en 10 maanden
 • 1e coupon (na 6 maanden) 1,25%
 • 2e coupon (na 1 jaar) 1,50% 
 • 3e coupon (na 1 jaar en 6 maanden) 1,75% 
 • 4e coupon (na 2 jaar) 2,00% 
 • 5e coupon (na 2 jaar en 6 maanden) 2,25%
 • 6e coupon (na 3 jaar) 2,75%
 • 7e coupon (na 3 jaar en 6 maanden) 3,25%
 • 8e coupon (na 3 jaar en 10 maanden) 4,00% 
 • Tarieven op jaarbasis en vóór afhouding van roerende voorheffing (momenteel 15%)
 • Het actuarieel rendement van de KBC-Termijnrekening tot eindvervaldag en vóór belastingen bedraagt 2,265%.
 • De rente wordt uitbetaald op de halfjaarlijkse rentevervaldag. De laatste rente van 4 maanden wordt betaald op de eindvervaldag samen met het kapitaal.
 • Kosten : Geen

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor termijnrekeningen

©Bankshopper.be