Nieuw in de vergelijkingstabel voor hypotheken: Crédit Foncier

In detail 

Crédit Foncier stelt aan particulieren een volledig aanbod voor van hypothecaire kredieten voor de verwezenlijking van hun vastgoed- en vermogensprojecten : hypothecaire lening, lening voor verbouwingen, financiering van opbrengstpanden. Crédit Foncier België, met zetel te Brussel, werkt samen met 500 makelaars over het hele land. Deze makelaars zijn de enige verdelers van deze producten. Crédit Foncier België is een filiaal van Crédit Foncier Frankrijk, dochtermaatschappij van Groep Caisse d'Epargne met een omloop aan kredieten in 2007 van 269 miljard euro. Haar activiteiten worden ondersteund door la Compagnie de Financement Foncier, dochtermaatschappij van Crédit Foncier (AAA) die haar toelaat zich te herfinancieren aan zeer voordelige voorwaarden. Vanaf heden werden de rentestanden van Crédit Foncier opgenomen in de vergelijkingstabellen voor hypotheken van banskhopper.be. Zoals alle andere rentestanden worden ook deze dagelijks nagekeken en indien nodig aangepast.

Meer info

De website van Crédit Foncier

Overzicht van de rentestanden van hypotheken met vaste rente

Bron

Website Crédit Foncier

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

 

© copyright 2009 Bankshopper.be