Nieuw : Dexia stelt zijn Lock fondsen voor

In detail

Beleggers onbeperkt laten profiteren van het potentiële rendement van open beleggingsfondsen en tegelijk proberen het risico op verlies in geval van een sterke beursdaling te beperken, zonder daarom bij de minste schok uit te stappen: dat is het doel van een nieuwe fondsenklasse met Lock mechanisme die Dexia Bank lanceert. Een primeur op de Belgische markt.De Lock fondsen zijn beschikbaar sinds 14 februari 2011. Het zijn compartimenten van kapitalisatiebeveks (selectie van aandelen-, obligatie- en dakfondsen) met een specifieke aandelenklasse (‘L’) die uitgerust is met een Lock mechanisme. Dit Lock mechanisme probeert eventuele verliezen op het kapitaal te beperken door automatisch een verkooporder te plaatsen zodra de netto-inventariswaarde (NIW) terugvalt tot een activeringskoers die de klant op voorhand heeft bepaald.Concreet: op het ogenblik dat hij inschrijft op deelbewijzen van een Lock fonds, bepaalt de belegger het percentage van zijn inbreng dat hij liever niet wil verliezen. Hij kiest daartoe een Lockpercentage uit de reeks die de bank voor elk fonds voorstelt. Door dat percentage toe te passen op de referentiekoers (inschrijvings-NIW), kan men berekenen vanaf welke activeringskoers er een automatisch verkooporder gegenereerd zal worden als de deelbewijzen in waarde zouden dalen. Dat verkooporder wordt Lock instructie genoemd. De klant kan de activeringskoers op ieder moment laten aanpassen. Bovendien kan hij opteren voor verschillende Lock percentages voor deelbewijzen van eenzelfde fonds die hij op verschillende tijdstippen heeft gekocht.

Een fictief voorbeeld ter illustratie

Stel: u belegt op drie verschillende tijdstippen in deelbewijzen van een fonds met een Lock aandelenklasse.

  • Op 1 januari koopt u er 10 tegen een koers van 100 euro per deelbewijs (NIW 100 euro). U kiest een Lock percentage van 80 %. Er zal dus automatisch een verkooporder voor 10 deelbewijzen geplaatst worden ingeval de NIW zou dalen tot 80 euro (of minder).
  • Op 1 maart bedraagt de NIW 110 euro en koopt u nog eens 10 deelbewijzen. U kiest een Lock percentage van 75 %. Er zal dus automatisch een verkooporder voor 10 deelbewijzen geplaatst worden ingeval de NIW zou dalen tot 82,5 euro (of minder).
  • Op 1 april koopt u nog eens 10 deelbewijzen, deze keer tegen een koers van 105 euro (NIW 105 euro). U kiest een Lock percentage van 70 %. Als de NIW van het fonds zou dalen tot 73,50 euro (of minder), zal er automatisch een verkooporder voor 10 deelbewijzen geactiveerd worden.

Dankzij het automatische verkooporder zorgt het Lock mechanisme ervoor dat er sneller gereageerd wordt op een beursdaling. Dat is ideaal voor beleggers die willen profiteren van het potentiële rendement van open fondsen, zonder constant hun beleggingen in het oog te moeten houden.

Opgelet: bij de verkoop van bevekdeelbewijzen geldt altijd een termijn ; de effectieve NIW op het ogenblik dat het verkooporder wordt uitgevoerd, is bijgevolg niet noodzakelijk gelijk aan – maar kan ook eventueel hoger of lager zijn dan – de activeringskoers die bepaald werd op basis van het Lock percentage.Het Lock mechanisme biedt dus geen enkele garantie wat betreft de NIW op het ogenblik dat het verkooporder wordt uitgevoerd.

Voor wie zijn de Lock fondsen bedoeld ?

De Lock fondsen zijn bedoeld voor klanten met een ‘Tactisch’ of ‘Dynamisch’ beleggersportret die een potentieel aantrekkelijk maar niet op voorhand gekend rendement wensen en die bereid zijn een kapitaalrisico te nemen, maar tegelijk dat risico in vergelijking met een belegging in een klassiek open fonds willen beperken. Deze nieuwe beleggingscategorie betekent een gevoelige uitbreiding van het gamma beleggingsproducten dat Dexia Bank aanbiedt aan zijn klanten met een ‘Tactisch’ beleggersportret. De Lock fondsen hebben een eigen ISIN-code en NIW. Een lijst met de lock fondsen kan u vinden op de website van Dexia.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 500 en 2500 euro

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 5000 en 25000 euro

De vergelijkingstabel voor kosten voor een overdracht van effecten (obligaties, aandelen, fondsen)

Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be