Nieuw bij Landbouwkrediet: Société Générale Inflation Protection Note

Kenmerken

Behoudens vervroegde afsluiting kunnen cliënten van Landbouwkrediet en Centea tot 19/4/2012 intekenen op de Société Générale (Paris) Inflation Protection Note 2012-2020. De looptijd bedraagt 8 jaar. De jaarlijkse variabele klik is gelijk aan de jaarlijkse inflatie (zonder tabak) in de Eurozone met een minimum van 3,90% en een maximum van 5,50%. De som van de kliks wordt op vervaldag uitgekeerd. Het actuarieel brutorendement bedraagt minimum 3,13% en maximum 4,34% (rekening houdend met de instapkosten van 2,50%).

Op de vervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u 100% van het belegde kapitaal vóór kosten terugte betalen (behalve indien de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat). 21% roerende voorheffing op de uitkering van de verzamelde kliks op de vervaldag. Op basis van de individuele situatie van elke belegger kan deze roerende voorheffing gepaard gaan met de inhouding van een bijkomende heffing van 4% bij een roerend inkomen boven 20 020 EUR (2012) (behoudens wettelijke wijzigingen).