Nieuw bij Kbc : KBC-Termijnrekening op 5 jaar met een vaste stijgende rente

Enkele kenmerken

 • Uitgifteperiode : Vanaf 2 augustus 2010. De uitgifte kan op elk moment worden afgesloten.
 • Munt : EUR
 • Inlage : Minimum 1.000,- EUR; veelvouden van 0,01 EUR
 • Begindatum / betaaldatum :  De begindatum wordt bepaald op het moment van de intekening. De begindatum is de valutadatum waarop het geïnvesteerde kapitaal wordt gedebiteerd van de cliëntrekening bij KBC-bank. Het geïnvesteerde kapitaal dient ten laatste met valutadatum gelijk aan begindatum op deze rekening beschikbaar te zijn.
 • Looptijd : 5 jaar
 • 1e coupon (na 6 maanden) 1,75%
 • 2e coupon (na 1 jaar) 2,00%
 • 3e coupon (na 1 jaar en 6 maanden) 2,25%
 • 4e coupon (na 2 jaar) 2,50%
 • 5e coupon (na 2 jaar en 6 maanden) 2,75%
 • 6e coupon (na 3 jaar) 3,00%
 • 7e coupon (na 3 jaar en 6 maanden) 3,25%
 • 8e coupon (na 4 jaar) 4,00%
 • 9e coupon (na 4 jaar en 6 maanden) 4,25%
 • 10e coupon (na 5 jaar) 4,50%
 • Tarieven op jaarbasis en vóór afhouding van roerende voorheffing (momenteel 15%)
 • Het actuarieel rendement van de KBC-Termijnrekening tot eindvervaldag en vóór belastingen bedraagt 3,009%.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor termijnrekeningen

©Bankshopper.be