Nieuw bij Ing : ING 6Y Floating Rate Notes

Enkele kenmerken 

Met ING 6Y Floating Rate Notes 09/2016 belegt u op een termijn van zes jaar. Elk jaar krijgt u een variabele coupon van min. 2% en max. 4,50% (bruto actuarieel rendement van min. 1,72% en max. 4,18%). Bovendien is uw kapitaal op de eindvervaldag volledig beschermd door de emittent (behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent en de garant). 

  • Emittent : ING Belgium International Finance nv, 52 route d'Esch, L-2965 Luxembourg
  • Garant : ING België nv, Marnixlaan 24, B-1000 Brussel -Huidige rating van de garant Standard and Poor’s: A-1 / A+ (Stable); Moody’s: P-1 / Aa3 (Stable) en Fitch: F1+ / A+ (Stable)
  • Nominaal bedrag : Minimaal 5.000.000 EUR
  • Intekenperiode : Van 2 tot 27 augustus 2010; onder voorbehoud van vervroegde afsluiting
  • Loketbank : ING België nv
  • Coupure :  100 EUR
  • Uitgifteprijs : 101,50%
  • Betaaldatum  : 6 september 2010 Eindvervaldag 15 september 2015 Brutocoupon Jaarlijks wordt er een variabele coupon gelijk aan de Euribor 3 maand rente uitgekeerd, met een minimum van 2,00% en een maximum van 4,50%.
  • Fixingdata van de rente :  1 september 2010, 13 september 2011, 13 september 2012, 12 september 2013, 11 september 2014 en 11 september 2015. Betaaldata van de coupon 15 september 2011, 17 september 2012, 16 september 2013, 15 september 2014, 15 september 2015 en 15 september 2016.
  • Terugbetaling op de vervaldag 100% van de nominale waarde op de eindvervaldag.

? Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be