Nieuw bij Dexia : Vastrentende obligatie in Euro

Enkele kenmerken 

  • Inschrijvingsperiode : Van 01-10-2010 tot en met 29-10-2010 vóór 16 uur (behoudens vervroegde afsluiting).
  • Betaaldatum :  05-11-2010.
  • De emittent heeft het recht de uitgifte te annuleren, afhankelijk van de marktvoorwaarden, tot 5 werkdagen vóór de betaaldatum. De emittent of de garant zal de beleggers op de hoogte houden van deze annulatie. 
  • Emittent :  Dexia Funding Netherlands NV, een 100 % filiaal van Dexia Bank NV. Garant Dexia Bank België NV, afgekort Dexia Bank NV (rating S & P: A, outlook negative / Moody’s: A1, outlook stable / Fitch: A+, stable outlook).
  • Looptijd : Van 05-11-2010 tot 05-11-2015.
  • Coupon : Jaarlijkse brutocoupons van respectievelijk 1,75 % het 1e jaar, 2,00 % het 2e jaar, 2,50 % het 3e jaar, 3,00 % het 4e jaar en 3,75 % het 5e jaar, betaalbaar op 05-11 van elk jaar of de volgende werkdag tussen 2011 en 2015.
  • Bruto actuarieel rendement : 2,47 %. Dit rendement houdt rekening met de uitgifteprijs van 100,5 % en is berekend vóór roerende voorheffing. 
  • Coupures :1 000 EUR

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be