Nieuw bij Dexia : Vastrentende obligatie in Australische dollar

Enkele kenmerken 

Looptijd: 4 jaar (van 05-11-2010 tot 05-11-2014). Een jaarlijkse coupon in AUD van 6,50% bruto (vóór inhouding van 15% roerende voorheffing). De belegger heeft op de eindvervaldag recht op de terugbetaling van 100% van zijn aanvankelijk belegd kapitaal in AUD. Aangezien deze obligatie in AUD wordt uitgegeven, is er een wisselrisico aan verbonden. Als de belegger op de vervaldag niet opnieuw wil beleggen in AUD maar zijn kapitaal wil omzetten in euro, kan dat bedrag in euro hoger of lager liggen dan zijn aanvankelijk belegd kapitaal. 

  • Inschrijvingsperiode : Van 01-10-2010 tot en met 02-11-2010 vóór 16 uur (behoudens vervroegde afsluiting).
  • Betaaldatum : 05-11-2010. De emittent heeft het recht de uitgifte te annuleren, afhankelijk van de marktvoorwaarden, tot 5 werkdagen vóór de betaaldatum. De emittent of de garant zal de beleggers op de hoogte houden van deze annulatie. 
  • Emittent : Dexia Funding Netherlands NV, een 100 % filiaal van Dexia Bank NV. Garant Dexia Bank België NV, afgekort Dexia Bank NV (rating S & P: A, outlook negative / Moody’s: A1, outlook stable / Fitch: A+, stable outlook).
  • Looptijd : Van 05-11-2010 tot 05-11-2014.
  • Coupon : Ja. Het zijn jaarlijkse brutocoupons van 6,50 %, betaalbaar op 05-11 van elk jaar of de volgende werkdag tussen 2011 en 2014.
  • Bruto actuarieel rendement : 6,15 % in AUD. De evolutie van de wisselkoers EUR/AUD kan onderhevig zijn aan schommelingen . Dit rendement houdt rekening met de uitgifteprijs van 101,2 % en is berekend vóór roerende voorheffing.
  • Terugbetaling kapitaal : De belegger heeft recht op de terugbetaling van 100 % van het initieel belegd kapitaal in AUD op eindvervaldag.
  • Uitgifteprijs : 101,2 %
  • Coupures :  2 000 AUD

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be