Nieuw bij Dexia : DFN Interest Notes 20

Enkele kenmerken 

Met DFN Interest Notes 20 kunt u profiteren van een mogelijk gunstige evolutie van de Euribor 3 maand. De Euribor 3 maand is een interbancaire rente op drie maanden en weerspiegelt de gemiddelde creditrente die de banken elkaar onderling aanrekenen. U geniet van een driemaandelijkse coupon die gelijk is aan de Euribor 3 maand, vastgelegd 10 bankwerkdagen voor de betaling van de coupon, met een minimum van 1,50 % en een maximum van 4,50%. Het betreft procenten op jaarbasis. Op trimestriële basis wordt dat respectievelijk minimum 0,375 en maximum 1,125%. Bij een huidige lage Euribor 3 maand (0,879% op 22 september 2010) krijgt u dus een coupon 1,50%. Indien de Euribor 3 maanden stijgt tot boven de 4,50% is de coupon geplafonneerd op 4,50%. Deze belegging heeft een vaste looptijd en loopt tot 05-11-2015. Op deze vervaldag hebt u recht op 100 % terugbetaling van uw aanvankelijk belegde kapitaal (vóór kosten en taksen). Minimaal actuarieel rendement op de vervaldag: 1,403% bruto. Maximaal actuarieel rendement op de vervaldag : 4,458% bruto. Het gaat om rendementen na aftrek van het makelaarsloon en voor taksen.

  • Inschrijvingsperiode : Van 01-10-2010 tot en met 29-10-2010 vóór 16 uur (behoudens vervroegde afsluiting).
  • Betaaldatum : Op 05-11-2010. De emittent heeft het recht de uitgifte te annuleren, afhankelijk van de marktvoorwaarden, tot 5 werkdagen vóór de betaaldatum. De emittent of de garant zullen de beleggers op de hoogte houden van deze annulatie. 
  • Emittent : Dexia Funding Netherlands NV, een 100 % filiaal van Dexia Bank NV.
  • Garant : Dexia Bank België NV, afgekort Dexia Bank NV (rating S&P: A, outlook negative / Moody’s: A1, outlook stable / Fitch: A+, stable outlook).
  • Uitgifteprijs 100 %
  • Coupures : 1 000 EUR.
  • Instap : 0,50 % makelaarsloon

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be