Nieuw bij Deutsche Bank : RBS – Anticipation Bond 2017

Enkele kenmerken 

 • Met RBS – Anticipation Bond 2017 kunt u profiteren van een mogelijk aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente. Gedurende 6 jaar hebt u recht op een jaarlijkse brutocoupon die overeenkomt met de Euribor op 3 maanden, met een minimum van 3,30% en een maximum van 5,50%.
 • Emittent : The Royal Bank of Scotland plc Rating A+ (Stabiel) / Aa3 (Stabiel) (S&P / Moody’s)
 • Verdeler :  Deutsche Bank N.V.
 • ISIN-code :  XS0567760441
 • Munteenheid EUR
 • Inschrijving op de primaire markt :  Van 20/12/2010 tot 27/01/2011
 • Uitgiftedatum en betaaldatum: 28/01/2011
 • Nominale waarde: 1.000 EUR 
 • Uitgifteprijs: 100% 
 • Instapkosten: 1%
 • De emittent behoudt zich het recht voor de inschrijving op de primaire markt vervroegd te beëindigen. Eindvervaldag 30/01/2017 Terugbetaling : The Royal Bank of Scotland plc verbindt zich ertoe 100% van de nominale waarde terug te betalen op de eindvervaldag. In geval van faling van The Royal Bank of Scotland plc wordt het schuldinstrument terugbetaald aan de marktwaarde na afhouding van de kosten.
 • Werking van de jaarlijkse coupon : De Euribor op 3 maanden, geobserveerd 2 dagen voor het begin van de renteperiode, met een minimum van 3,30% bruto en een maximum van 5,50% bruto. Jaarlijks brutorendement : Mininum 3,11% bruto en maximum 5,30% bruto (inclusief 1% instapkosten). Observatie van de Euribor op 3 maanden : De observaties van de Euribor op 3 maanden vinden steeds 2 werkdagen voor het begin van de renteperiode plaats (‘one year in advance’). De Euribor op 3 maanden wordt geobserveerd om 11 uur ‘s ochtends (tijd in Frankfurt). Deze informatie is te vinden in de financiële pers.
 • Betaaldatums van de jaarlijkse coupons : 30/01/2012, 28/01/2013, 28/01/2014, 28/01/2015, 28/01/2016 en 30/01/2017.
 • Secundaire markt : De houder van het effect kan het verkopen op de secundaire markt. De emittent kan niet garanderen dat er een betekenisvolle secundaire markt in RBS – Anticipation Bond 2017 ontstaat.
 • Beurstaks Primaire markt:  geen
 • Secundaire markt: 0,07% (max. 500 EU R)
 •  Roerende voorheffing 15% op de uitgekeerde coupons. Het fiscale regime van dit schuldinstrument hangt af van de situatie van elke belegger en kan in de toekomst wijzigen.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 500 en 2500 euro

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 5000 en 25000 euro

De vergelijkingstabel voor kosten voor een overdracht van effecten (obligaties, aandelen, fondsen)

Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be