Nieuw bij Deutsche Bank: Obligatie uitgegeven in Poolse zloty (PLN) door ING Bank N.V.

In detail

ING Bank (NL) PLN 5% 2018 is een obligatie uitgegeven in Poolse zloty (PLN) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 5% gedurende 6 jaar. Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u het belegde kapitaal in PLN (exclusief instapkosten) (zijnde 5.000 PLN per coupure) terug te betalen behalve indien de uitgever in gebreke blijft (bijv. faillissement). De belegger moet zich bewust zijn van een wisselkoersrisico met betrekking tot de Poolse zloty. Het actuarieel brutorendement in PLN bedraagt 4,71%, rekening houdend met de instapkosten van 1,50%.