Nieuw bij Deutsche Bank: obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V

Enkele kenmerken

ING Bank (NL) NOK 4% 2018 is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 4% bruto gedurende 6 jaar. De uitgever verbindt zich ertoe op de eindvervaldag 100% van het belegde kapitaal in NOK (exclusief instapkosten) (of 10.000 NOK per coupure) terug te betalen, tenzij indien de uitgever in gebreke zou blijven (bv. bij faillissement). De belegger moet zich bewust zijn van het wisselkoersrisico op de Noorse kroon. Het actuarieel brutorendement in NOK bedraagt 3,72% (rekening houdend met de instapkosten van 1,50%). U dient rekening te houden met een roerende voorheffing van 21% op de uitgekeerde coupons. Op basis van de individuele situatie van elke belegger, kan het afhouden van deze roerende voorheffing gepaard gaan met het afhouden van een bijkomende bijdrage van 4%.