Nieuw bij Deutsche Bank: obligatie uitgegeven door Société Générale in Zuid-Afrikaanse rand

Enkele kenmerken

Société Générale (FR) ZAR 6,15% 2018 is een obligatie uitgegeven in Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) door Société Générale en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 6,15% in ZAR gedurende 5 jaar. Actuarieel brutorendement in ZAR van 5,74% (rekening houdend met de instapkosten van 1,75%).Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u het belegde kapitaal in ZAR (exclusief instapkosten) (zijnde 20.000 ZAR per coupure) terug te betalen behalve indien de uitgever in gebreke blijft (bv. faillissement). De belegger moet zich bewust zijn van een wisselkoersrisico met betrekking tot de Zuid-Afrikaanse rand (ZAR), zowel wat betreft het kapitaal belegd in ZAR (exclusief instapkosten) op de eindvervaldag, als wat betreft de coupons die worden uitgekeerd gedurende de levensduur van de obligatie.    

Roerende voorheffing  

Krachtens de algemene beleidsverklaring van de Belgische regering d.d. 21/11/2012 zou het systeem van de 21 % + 4 % worden vervangen door een uniek tarief van 25 %, dat bevrijdend zou zijn.