Nieuw bij Deutsche Bank: obligatie uitgegeven door ING Bank in Turkse lira

Enkele kenmerken

ING Bank (NL) TRY 6,25% 2018 is een obligatie uitgegeven in Turkse lira (TRY) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 6,25% bruto gedurende 5 jaar. Actuarieel brutorendement in TRY van 5,84% (rekening houdend met de instapkosten van 1,75%). Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u het belegde kapitaal in TRY (exclusief instapkosten, zijnde 2.500 TRY per coupure) terug te betalen, behalve in geval de uitgever in gebreke blijft (bv. faillissement). De belegger moet zich bewust zijn van een wisselkoersrisico met betrekking tot de Turkse lira (TRY), zowel wat betreft het belegde kapitaal in TRY (exclusief instapkosten) op de eindvervaldag, als wat betreft de coupons die worden uitgekeerd gedurende de levensduur van de obligatie.        

Roerende voorheffing

Krachtens de algemene beleidsverklaring van de Belgische regering d.d. 21/11/2012 zou het systeem van de 21 % + 4 % worden vervangen door een uniek tarief van 25 %, dat bevrijdend zou zijn.