Nieuw bij Deutsche Bank: obligatie Credit Suisse in Noorse kroon

 Enkele kenmerken

Credit Suisse NOK 4,25% 2018 is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door Credit Suisse AG en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,25% gedurende 7 jaar. Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u 100% van de nominale waarde in NOK terug te betalen, behalve indien de uitgever in gebreke blijft (bijv. door faillissement). Aangezien deze obligatie is uitgegeven in NOK, bestaat er een wisselkoersrisico op de nominale waarde alsook op de coupons die gedurende de looptijd van deze obligatie zullen worden uitbetaald. Indien de belegger op de eindvervaldag niet wenst te herinvesteren in NOK maar zijn kapitaal wenst om te zetten naar euro, kan het bedrag uitgedrukt in euro groter of kleiner zijn dan het initieel geïnvesteerde kapitaal. 

 • Uitgever Credit Suisse AG Rating S&P: A+ (outlook: stabiel) / Moody’s: Aa1 (outlook: negatief)
 • Verdeler Deutsche Bank N.V.
 • ISIN-code XS0664085155
 • Munteenheid Noorse kroon 
 • Inschrijving op de primaire markt van 29/08/2011 tot 29/09/2011 
 • Uitgifte- en betaaldatum: 30/09/2011
 • Nominale waarde: 10.000 NOK 
 • Uitgifteprijs: 100% 
 • Instapkosten: 1,50%
 • De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd te beëindigen.
 • Eindvervaldag 28/09/2018
 • Jaarlijkse coupons Van 2012 tot 2018: 4,25% bruto (in NOK) per jaar. 
 • U hebt op de eindvervaldag recht op een terugbetaling van 100% van de nominale waarde in NOK door de uitgever, behalve indien de uitgever in gebreke blijft (bijv. door faillissement).
 • Actuarieel brutorendement 4,00% (rekening houdend met de instapkosten van 1,50%). 
 • Roerende voorheffing 15% op de uitgekeerde coupons3. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen.