Nieuw bij Deutsche Bank: obligatie ABN AMRO in Zweedse kroon

Enkele kenmerken

ABN AMRO SEK 4,25% 2017 is een obligatie uitgegeven in Zweedse kroon (SEK) door ABN AMRO Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 4,25% bruto gedurende 6 jaar. Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u 100% van de nominale waarde in SEK terug te betalen, behalve in geval de uitgever in gebreke blijft (bijv. faillissement). Aangezien deze obligatie is uitgegeven in SEK, bestaat er een wisselkoersrisico op de nominale waarde alsook op de coupons die gedurende de looptijd van deze obligatie zullen worden uitbetaald. Indien de belegger op de eindvervaldag niet wenst te herinvesteren in SEK maar zijn kapitaal wenst om te zetten naar euro, kan het bedrag uitgedrukt in euro groter of kleiner zijn dan het initieel geïnvesteerde kapitaal.

 • Uitgever ABN AMRO Bank N.V. (vennootschap naar Nederlands recht)
 • Rating S&P: A (outlook: stabiel) / Moody’s: Aa3 (outlook: stabiel)
 • Verdeler Deutsche Bank N.V.
 • ISIN-code XS0589765121
 • Munteenheid Zweedse kroon (SEK). Ter indicatie, 1 EUR = 9,09 SEK op 29/07/2011.
 • Inschrijving op de primaire markt van 08/08/2011 tot 30/08/2011
 • Uitgifte- en betaaldatum: 31/08/2011
 • Nominale waarde: 10.000 SEK 
 • Uitgifteprijs: 100% 
 • Instapkosten: 1,50%
 • De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd te beëindigen.
 • Eindvervaldag 31/08/2017
 • Jaarlijkse coupons Van 2012 tot 2017: 4,25% bruto (in SEK) per jaar.
 • U hebt op de eindvervaldag recht op een terugbetaling van 100% van de nominale waarde in SEK door de uitgever, behalve in geval de uitgever in gebreke blijft (bijv. faillissement).
 • Actuarieel brutorendement 3,96% (rekening houdend met de instapkosten van 1,50%)
 • Betaaldatums van de coupons Elk jaar van 2012 tot 2017 op 31/08