Nieuw bij Deutsche Bank: obligatie ABN AMRO in Noorse kroon

Enkele kenmerken

ABN AMRO NOK 4,50% 2016 is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ABN AMRO Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 4,50% bruto gedurende 5 jaar. De uitgever verbindt zich ertoe om op de eindvervaldag 100% van de nominale waarde in NOK terug te betalen, tenzij de uitgever in gebreke zou blijven (b.v.: faillissement). Aangezien deze obligatie is uitgegeven in NOK, bestaat er een wisselkoersrisico op de nominale waarde alsook op de coupons die gedurende de looptijd van deze obligatie zullen worden uitbetaald. Indien de belegger op de eindvervaldag niet wenst te herinvesteren in NOK maar zijn kapitaal wenst om te zetten naar euro, kan het bedrag uitgedrukt in euro groter of kleiner zijn dan het initieel geïnvesteerde kapitaal.

 • Uitgever ABN AMRO Bank N.V. (vennootschap naar Nederlands recht)
 • Rating S&P : A (outlook: stabiel) / Moody’s : Aa3 (outlook: stabiel)
 • Verdeler Deutsche Bank N.V.
 • ISIN-code XS0589765048
 • Munteenheid Noorse kroon (NOK). Ter indicatie, 1 EUR = 7,77 NOK op 29/07/2011
 • Inschrijving op de primaire markt van 08/08/2011 tot 30/08/2011
 • Uitgifte- en betaaldatum: 31/08/2011
 • Nominale waarde: 10.000 NOK
 • Uitgifteprijs: 100%
 • Instapkosten: 1,50%
 • De uitgever behoudt zich het recht voor om de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd te beëindigen
 • Eindvervaldag 31/08/2016
 • Jaarlijkse coupons Van 2012 tot 2016: 4,50% bruto (in NOK) per jaar Terugbetaling Recht op de terugbetaling van 100% van de nominale waarde in NOK op de eindvervaldag door de uitgever, tenzij de uitgever in gebreke zou blijven (b.v.: faillissement)
 • Actuarieel brutorendement 4,16% (rekening houdend met de instapkosten van 1,50%)
 • Betaaldatums van de coupons 31/08, ieder jaar vanaf 2012 tot 2016.