Nieuw bij Deutsche Bank: ING NOK 4,50% 2016

Enkele kenmerken

ING NOK 4,50% 2016 is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u 100% van de nominale waarde in NOK terug te betalen, behalve in geval de uitgever in gebreke blijft (bijv. faillissement). Aangezien deze obligatie is uitgegeven in NOK, bestaat er een wisselkoersrisico op de nominale waarde alsook op de coupons die gedurende de looptijd van deze obligatie zullen worden uitbetaald. Indien de belegger op de eindvervaldag niet wenst te herinvesteren in NOK maar zijn kapitaal wenst om te zetten naar euro, kan het bedrag uitgedrukt in euro groter of kleiner zijn dan het initieel geïnvesteerde kapitaal.