Nieuw bij Deutsche Bank : ING Bank Opti 140 Germany 2016

Enkele kenmerken

ING Bank (NL) Opti 140 Germany 2016 is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, wanneer het slotniveau van de DAX Price-index hoger is dan of gelijk is aan het oorspronkelijke niveau, geeft dit product u het recht op 100% terugbetaling van uw kapitaal, vermeerderd met 100% van de stijging van de DAX Price-index, met een minimum van 40% bruto. In het tegenovergestelde geval ontvangt u een brutobedrag gelijk aan 140% van de verhouding tussen het slotniveau en het oorspronkelijke niveau van de index. Als de DAX Price-index tot 0 zou dalen, verliest u uw volledige kapitaal.

 • Emittent ING Bank N.V. (vennootschap naar Nederlands recht)
 • Rating S&P: A+ (outlook: stabiel) / Moody’s: Aa3 (outlook: stabiel)
 • Verdeler Deutsche Bank N.V
 • ISIN-code XS0664393997
 • Munteenheid EUR Inschrijving op de primaire markt
 • Van 12/09/2011 tot 29/09/2011 
 • Uitgifte- en betaaldatum: 30/09/2011
 • Nominale waarde: EUR 1.000
 • Uitgifteprijs: 100%
 • Instapkosten: 2%
 • De emittent behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd te beëindigen.